Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Kemaskini Pada: 24 Mac 2017
Versi 8.0.1
Perutusan PengarahPerutusan Pengarah
Picture

Datu Lai Kui Fong
Pengarah

Selamat Datang ke Laman Web Rasmi Jabatan Pertanian Sarawak.

Sebagai sebuah agensi peneraju di bawah Kementerian Permodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar, Visi kami ialah 'transformasi komuniti pertanian yang berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030' dan Misi kami ialah 'untuk memodenkan dan mengkomersialisasikan bidang pertanian supaya meningkatkan pendapatan komuniti pertanian secara berterusan. Jabatan juga akan berkongsi maklumat mengenai fungsi dan tugas jabatan, objekif, program dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelangan-pelangan kami. Makmulat yang ditawarkan adalah berguna sebagai rujukan mengenai pembangunan pertanian di Sarawak.

Laman sesawang ini memaparkan maklumat terkini mengenai program, aktiviti dan perkhidmatan kami, juga statistik dan penerbitan kepada klien dalaman dan luaran.

Selaras dengan keperluan agensi kerajaan dengan menggunakan e-Kerajaan, laman web ini adalah direka dan membolehkan maklumat mengenai produk dan perkhidmatan disebarkan. Ia juga menyediakan rangkaian ke laman web agensi-agensi dan institusi lain yang berkaitan dengan pembangunan pertanian, Penyelidikan dan Pembangunan, pemprosesan dan pemasaran.

Akhir kata, saya berharap laman web ini akan bermanfaat kepada semua pelayar, khasnya para peladang dan usahawan tani, dan kami mengalu-alukan sebarang komen dan cadangan untuk penambahbaikan.


Picture