Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 19 Jan 2018
Versi 8.0.3

Please scan QR Code

Sila imbas Kod QR 

untuk paparan mobil

 for mobile view
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami:

Alamat:
Jabatan Pertanian Sarawak, Tingkat 7, 12-14, 16-17, Menara Pelita,
Jln. Tun Abdul Rahman Yakub, Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak

No. Telefon:  082-441000  
No Faks      :  
082-447639 (Pejabat Pengarah), 
                        082-446039 (Sumber Manusia)

Emel : 

Jabatan Pertanian Sarawak
 

 
Pejabat Pengarah Pertanian

NamaHubungi
DR. ALVIN CHAI LIAN KUET
Acting Director of Agriculture Sarawak
chailk@sarawak.gov.my
082-447632/082-441000 ext. 120
082-447639
Normala binti Hifrawi
Office Secretary
normalah@sarawak.gov.my
082-319820/082-441000 ext. 221
082-447639
Sophia anak Rangim
Assist. Administrative Officer
sophiar@sarawak.gov.my
082-319820/082-441000 ext. 221
082-447639

Timbalan Pengarah (Sektor Modenisasi)

NamaHubungi
Gracy ak Kimin
Office Secretary
gracyk@sarawak.gov.my
082-441000
082-445080

Timbalan Pengarah (Sektor Khidmat Pengurusan)

NamaHubungi
Ngab Dollah bin Salam
Deputy Director
ngabds@sarawak.gov.my
082-441000
Ngab Dollah bin Salam
Deputy Director (Service Management)
ngabds@sarawak.gov.my
082-441000

Timbalan Pengarah (Sektor Komersialisasi)

NamaHubungi
Vacant
Deputy Director (Commercialisation)
082-441000

Sektor Komersialisasi - Bahagian Industri Tanaman

NamaHubungi
Walsin @Wilson Entabang
Senior Assistant Director (C)
wilsone@sarawak.gov.my
082-311625/082-313472 /082-441000 ext. 210
082-440202
Julia Anne ak Ubi
Operational Assistant (PO)
juliaau@sarawak.gov.my
082-319853/082-441000 ext. 175
082-311679
Gavin ak Aloysius Dom
Assistant Director (Food Crop)
gavinad@sarawak.gov.my
082-319854/082-441000 ext. 150
082-440202
Dominic Ak. Chunggat
Assistant Director (Commodity)
dominicc@sarawak.gov.my
082-447597/082-441000
082-311679
Hasana @ Rosna bin Gani
Agriculture Officer (Food Crop - Special Project)
hasanarg@sarawak.gov.my
082-319858/082-441000 ext. 131
082-440202
Rosahhajah binti Mohidi
Agriculture Officer (Food Crop - Various Crops)
rosahham@sarawak.gov.my
082-082-319258/082-441000 ext. 131
082-440202
Jessyca anak Andrew Mujah
Agriculture Officer (Food Crop - Crop Industry Service)
jess.mujah@sarawak.gov.my
082-319857/082-44100 ext. 256
082-440202
Syahalizul bin Sulaiman
Agriculture Officer (Rubber Section-Finance/Coconut)
syahalis@sarawak.gov.my
082-312753/082-441000
082-311679
Aicher Joseph Toyat
Agriculture Officer (Rubber Section-Estate Development/Sago Palm/Oil Palm)
aicherjt@sarawak.gov.my
082-319864/082-44100 ext. 2520
082-311679
Jeremy anak Edward Teggong
Agriculture Officer (Rubber Section(Enforcement)/Pepper/Rubber CIS
jeremy.edt@sarawak.gov.my
082-312753/082-441000
082-311679
Haniza Binti Mohd. Harris
Adiministrative Assistant
hanizamh@sarawak.gov.my
082-319859/082-441000 ext. 245

Sektor Komersialisasi - Bahagian Perikanan Darat

NamaHubungi
Hjh. Jamaiah binti Lohor
Senior Assistant Director (IF)
hajiahjl@sarawak.gov.my
082-311051/082-441000 ext. 248
082-440703
Dayang Maslia binti Awang Ali
Office Secretary
masliaa@sarawak.gov.my
082-319916/082-441000 ext. 118
082-440703
Awang Alim bin Awang Kassim
Acting Senior Assistant Director (IF)/Aquaculture Project
alimk@sarawak.gov.my
082-319916/082-441000 ext. 188
082-440703
Philip Wong Pak Hong
Assistant Director (IF)
wongph@sarawak.gov.my
082-319920/082-441000 ext. 213
082-440703
Chin Han Kiat
Fisheries Officer (Fish Fry Production, Station & HR Development)
chinhk1@sarawak.gov.my
082-319916/082-441000 ext. 212
082-440703
Chairil Anwar Bin Mohd. Ali
Fisheries Officer (Inland Fisheries Statistics & Project Development)
chairil@sarawak.gov.my
0082-319916/082-441000
082-440703
Ken Ak. Edward
Senior Assistant Fisheries Officer
kene@sarawak.gov.my
082-319919/082-441000 ext. 142
082-440703

Sektor Komersialisasi - Bahagian Institusi Peladang

NamaHubungi
Gilbert anak Igi
Senior Assistant Director (FI)
gilberti@sarawak.gov.my
082-312403/082-441000 ext. 112
082-440689
Norliza Bt. Hj. Hassan
Office Secretary
norlizah@sarawak.gov.my
082-319936/082-441000 ext. 141
082-440689
Hipni @ Sanawi bin Ismail
Pegawai Tadbir Khas (Farmers Organisation Development)
sanawii@sarawak.gov.my
082-319901/082-441000 ext. 196
082-440689
Monica Jessi Ak Sihoi
Agriculture Officer (Agric Business)
monicajs@sarawak.gov.my
082-319899/082-441000 ext. 263
082-440689
Kamal bin Tahir
Senior Assistant Agriculture (Agric Business)Officer
kamalt@sarawak.gov.my
082-319883/082-44100
082-440689
Ahmad Yusof bin Abdul Razak
Senior Assistant Agriculture Officer (Account Supervision)
ahmadyar@sarawak.gov.my
082-319876/082-441000
082-440689
Abu Bakar bin Sapawi
Assistant Agriculture Officer (Account Supervision)
abubs5@sarawak.gov.my
082-319882/082-441000
Hatta bin Adenan
Senior Assistant Agriculture Officer (Registrar Affair)
hattaa@sarawak.gov.my
082-319880/082-441000
082-440689
Roslan bin Matnoor
Senior Assistant Agriculture Officer (Registrar Affair)
roslanm@sarawak.gov.my
082-319880/082-441000
082-440689
Patricia @ Sambu anak Santok
Senior Assistant Agriculture Officer (Asset & Procurement)
patricias@sarawak.gov.my
082-319881/082-441000 ext. 171
082-440689
Jennifer Asong Wan
Assistant Agriculture Officer (Asset & Procurement)
jen.asong@sarawak.gov.my
082-319940/082-441000
082-440689

Sektor Komersialisasi - Bahagian Industri Asas Tani & Ekonomi Keluarga

NamaHubungi
Magdalene Lungan Ajang
Assistant Director (IAT&EK)
magdalla@sarawak.gov.my
082-319906/082-441000 ext. 238
082443017
Clare Hennevessa anak Hendrik
Community Development Officer (CDO)
clareh@sarawak.gov.my
082-319915/082-441000 ext. 122
082-443017
Roziyana Bte Brawi
Senior Assistant Community Development Officer (SACDO)
roziyanb@sarawak.gov.my
082-319912/082-441000 ext. 133
082-443017
Fauziah Hasni Bt. Ibrahim
Senior Assistant Community Development Officer (SACDO)
fauziahi@sarawak.gov.my
082-441000
082-443017
Sylvester Andy Ak Peter
Assistant Community Development Officer (ACDO)
s.andy@sarawak.gov.my
082-441000
082-443017
Monica Bermas Anak Brauh
Assistant Community Development Officer (ACDO)
m.bermas@sarawak.gov.my
082-441000
082-443017
Daisy Anak Layang
Community Development Assistant (CDA)
daisy.l@sarawak.gov.my
082-441000
082-443017

Sektor Khidmat Pengurusan - Bahagian Sumber Manusia

NamaHubungi
Salmah binti Jobeli
Senior Assistant Director (HR)
salmahj@sarawak.gov.my
082-447827/082-441000 ext. 127
082-446039
Sharifah Wan Hashim
Administrative Assistant
shanana@sarawak.gov.my
082-319822/082-441000 ext. 168
082-446039
Siti Mariam binti Sulaiman
Administrative Officer
ss.mariam@sarawak.gov.my
082-319825/082-441000 ext. 163
082-446039
Abdul Wahab Bin Murni
Assistant Administrative Officer
wahabm1@sarawak.gov.my
082-319831/082-441000 ext. 218
082-446039
Chan Foh Nam
Senior Administrative Assistant (Personnel)
chanfn@sarawak.gov.my
082-319826/082-441000 ext. 173
082-446039
Toh Kee Heng
Senior Administrative Assistant (Promotion)
tkh@sarawak.gov.my
082-319823/082-441000 ext. 144
082-446039
Roziah Binti Kepeli
Senior Administrative Assistant [(KUP)/GEMS]
roziahk@sarawak.gov.my
082-319829/082-441000 ext. 111
082-446039
Rozzie Ak Tutun
Administrative Assistant (Staff's Leave)
rozzitu@sarawak.gov.my
082-319896/082-441000 ext. 157
082-446039
Mohamad Tarmizi Bin Mohamad Norawi
Administrative Assistant (Staff's Pension)
mohamtmn@sarawak.gov.my
082-441000
082-446039
Mohamad Rizuan Bin Patahi @ Fathi
Administrative Assistant (Staff's Decipline)
mohamarp@sarawak.gov.my
082-313269/082-441000 ext. 169
082-446039
Nancy Seteria anak Tambi
Administrative Assistant (e-Prestasi)
nancyst@sarawak.gov.my
082-319830/082-441000 ext. 123
082-446039
Sharifah Maimunah Binti Wan Razali
Administrative Assistant (Staff's Loan/Medical/Allowance)
sharmwr1@sarawak.gov.my
082-319830/082-441000 ext. 123
082-446039
Hjh Mastiah Bt. Said
Administrative Assistant (Staff's Confirmation)
mastias1@sarawak.gov.my
082-313269/082-441000 ext. 169
082-446039
Azizah Binti Suhaili
Administrative Assistant (Personal File)
azizahs@sarawak.gov.my
082-443657/082-441000 ext. 191
082-446039
Soter Philip Ruby
Operational Assistant (PO)
soterpr@sarawak.gov.my
082-444721/082-441000 ext. 124
082-446039

Sektor Khidmat Pengurusan - Cawangan Pembangunan Sumber Manusia

NamaHubungi
Rabiatul Adawiyah Lee Abdullah
Assistant Director(HRD)
rabiatul@sarawak.gov.my
082-319925/082-441000 ext. 237
082-312806
Bumphray anak Kuntoi
Pegawai Tugas Khas
bumphray@sarawak.gov.my
082-449301/082-441000 ext. 226
082-312806
Nurul Azzah Binti Zainal
Adiministrative Officer
azzah@sarawak.gov.my
082-319926/082-441000 ext. 129
082-312806
Norhayati Bte. Rapa
Senior Assistant Agriculture Officer (Staff's Training)
norhayar@sarawak.gov.my
082-319935/082-441000 ext. 227
082-312806
Philip Kapia Ak Minan
Senior Assistant Agriculture Officer (Transformation & Innovation)
kapiam@sarawak.gov.my
082-319927/082-441000 ext. 125
082-312806
Bisnu @ Hussen Bin Hj. Bujang
Assistant Agriculture Officer (Transformation & Innovation)
bisnuhb@sarawak.gov.my
082-319931/082-441000
082-312806
John Ak Tedong
Assistant Agriculture Officer (OSHA)
johnt5@sarawak.gov.my
082-312469/082-441000
082-312806
Zahlelawati binti Bolkassim Khan
Operational Assistant (PO)
zahlelabk@sarawak.gov.my
082 – 319928/082-441000 Ext. 225
082-312806

Sektor Khidmat Pengurusan - Bahagian Perancangan Dan Penyelarasan Strategik

NamaHubungi
Benedict Teo Chung Beng
Ag. Senior Assistant Director (P) / Chief Information Officer (CIO)
benedtcb@sarawak.gov.my
082-447728/082-441000 ext 170
082-445080
Ba'inah Binti Junaidi
Adiminstrative Assistant
bainahj@sarawak.gov.my
082-319841/082-441000 ext. 214
082-445080
Hamzah Bin Abu Bakar
Agriculture Officer(Monitoring)
hamzahab@sarawak.gov.my
082-319842/082-441000 ext. 217
082-445080
Chong Mui Sia
Agriculture Officer (Statistics & IT) / Assistant Chief Information Officer (ACIO)
chongms@sarawak.gov.my
082-319844/082-441000 ext. 167
082-445080
Ho Bee Go
Senior Assistant Agriculture Officer (Monitoring)
hobg@sarawak.gov.my
082-319819/082-441000 ext. 140
082-445080
Hjh. Hamdiah Bte Hj. Hassan
Senior Assistant Agriculture Officer (Statistics)
hamdiahh@sarawak.gov.my
082-319847/082-441000 ext. 247
082-445080
Hadijah Binti Jahar
Senior Assistant Agriculture Officer (IT)
hadijahj@sarawak.gov.my
082-319850/082-441000 ext. 211
082-445080

Sektor Khidmat Pengurusan - Cawangan Kewangan Dan Pengurusan Aset

NamaHubungi
Abang Ramblee Bin Abang Khaider
Senior Accountant
rambleek@sarawak.gov.my
082-311335/082-441000 ext. 115
082-319839
Nurlydiaizzati Binti Osen
Accountant
nurlydia1@sarawak.gov.my
082-319832/082-441000 ext. 261
082-319839
Felicia Ulla
Senior Assistant Accountant
feliciau@sarawak.gov.my
082-311426/082-441000 ext. 148
082-319839
Hidayati Binti Mahmud
Assistant Accountant
hidayatm@sarawak.gov.my
/082-319837082-441000 ext. 154
082-319839
Catherine Anak Mai
Assistant Accountant
catherim@sarawak.gov.my
082-319891/082-441000 ext. 126
082-319839
Marshall Wekey Henry Atie
Assistant Administrative Officer (Asset Management)
marshallw@sarawak.gov.my
082-319914/082-441000 ext. 135
082-319839

Sektor Khidmat Pengurusan - Cawangan Hal Ehwal Korporat

NamaHubungi
Freddy Paul Giang anak Engie
Assistant Director (HEK)
freddpge@sarawak.gov.my
082-414712/082-255845
082-413163

Sektor Khidmat Pengurusan - Latihan Institusi

NamaHubungi
Massumi Binti Bojeng
Principal
massumi@sarawak.gov.my
082-611341
082-611662

Sektor Modenisasi - Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Tanaman

NamaHubungi
Dr. Wong Mee Hua
Senior Assistant Director (R)
wongmh1@sarawak.gov.my
082-611172
082-611178

Sektor Modenisasi - Cawangan Biosekuriti Tumbuhan Dan Kuarantin

NamaHubungi
Hjh. Asmah Bte. Salowi
Assistant Director (BT&K)
asmahs@sarawak.gov.my
082-255845
082-413163
Wee Poh Leong
Agriculture Officer
pleongwee@sarawak.gov.my
082-255845
082-413163
Paddy Ak Jiob
Assistant Agriculture Officer
paddyj@sarawak.gov.my
082-255845
082-413163
Tony Anak Nyamin
Assistant Agriculture Officer
tonnyn@sarawak.gov.my
082-255845
082-413163
Danny Raymond Awang
Assistant Agriculture Officer
dannyra@sarawak.gov.my
082-245845
082-413163

Sektor Modenisasi - Cawangan Pengurusan Tanah

NamaHubungi
Radziah Binti Jack
Assistant Director(SM)
radziahj@sarawak.gov.my
082-429622
082-429624
Jopen Anak Abut
Senior Research Officer
jopena@sarawak.gov.my
082-429621
082-429624
Mauran Bin Hj. Gani
Senior Assistant Agriculture Officer
maurang@sarawak.gov.my
082-429621
082-429624
Mariana Bte Eddie
Assistant Agriculture Officer
marianae@sarawak.gov.my
082-429621
082-429624

Sektor Modenisasi - Cawangan Kejuruteraan Pertanian

NamaHubungi
Chang Tun Hua
Assistant Director(AE)
changth@sarawak.gov.my
082-313442/082-441000 ext. 119
082-440677
Yeo Pei Pei
Agriculture Engineer
ypeipei@sarawak.gov.my
082-319890/082-441000 ext. 152
082-440677
Thian Fatt Min
Senior Technician (Mechanical)
thianfm@sarawak.gov.my
082-319902/082-441000 ext. 197
082-440677
Helmi Bin Mohamad
Assistant Agriculture Officer (Engineering)/Agriulture Workshop, Annexe
solamehm@sarawak.gov.my
082 429496
082 414711

Sektor Modenisasi - Cawangan Penyelidikan Dan Pembangunan Perikanan

NamaHubungi
Hj. Fakhruddin Bin Bokhari
Senior Research Officer (Fish)
fakhrudb@sarawak.gov.my
082-440196
082-443289
Lennie anak Nimrod
Assistant Fisheries Officer
lenninim@sarawak.gov.my
082-440197
082-443290
Harun bin Suút
Fisheries Assistant
haruns@sarawak.gov.my
082-440198
082-443290

Sektor Modenisasi - Cawangan Penguatkuasaan Dan Kawal Selia Perikanan Darat

NamaHubungi
Hj. Hariffin Bin Awang Bini
Senior Fisheries Officer
hariffib@sarawak.gov.my
082-419287
082-429461

Pusat Penyelidikan Dan Pengeluaran Ikan Pribumi Tarat

NamaHubungi
Josephine Dorin Ak Misieng
Fisheries Officer (Indigenous Species)
josephdm@sarawak.gov.my
082-895004
082-895404

Pejabat Pertanian Wilayah Utara

NamaHubungi
DR KUEH KIONG HOOK
Senior Assistant Director
kuehkh@sarawak.gov.my
012 848 1852
Nil
FLORENCE AK MANE
Administrative Assistant
florencm@sarawak.gov.my
016 853 9331
Nil

Pejabat Pertanian Bahagian Miri

NamaHubungi
Jackson Nanta anak Bernabas Baie
Divisional Agriculture Officer
jacksnbb@sarawak.gov.my
085-432933
085-419843

Pejabat Pertanian Bahagian Bintulu

NamaHubungi
Awang Roslan bin Awang Hipni
Divisional Agriculture Officer
roslanh2@sarawak.gov.my
086-311484
086-313484
Hanita Binti Haji Dahlan
Administrative Assistant
hanitad@sarawak.gov.my
086-331672 / 311484
086-313484
Kairulnieza Bin Waynie
Senior Assistant Fisheries Officer-Inland Fisheries Section
kairulnw@sarawak.gov.my
086-313069
086-313484
Anggang Anak Jimbun
Assistant Agriculture Officer (Development)
anggangj@sarawak.gov.my
086-311127
086-313484
Urai Wan @Joanita
Community Development Assistant (CDA)-Agrobased Industry & Family Economy Section
uraiw@sarawak.gov.my
086-332435
086-313484
Madzelan Bin Gamil
Assistant Agriculture Officer-Plant Biosecurity & Quarantine Section
madzelag@sarawak.gov.my
086-312025
086-312025
Henry Tinggang William Jau Saging
Assistant Agriculture Officer-PMU
henrtwjs@sarawak.gov.my
086-311462
086-31484

Pusat Latihan & Pengembangan Pertanian Sg. Sebiew, Bintulu

NamaHubungi
Senelus Maja
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
senelusm@sarawak.gov.my
086-325011 / 086-328303
Nil

Pejabat Pertanian Daerah Bintulu

NamaHubungi
Awang Omar Bin Awang Antek
Officer In-Charge/Senior Assistant Agriculture Officer
omara1@sarawak.gov.my
086-313115
086-313484
Rebecca Anak Dana
Assistant Agriculture Officer - PMU
dbecca@sarawak.gov.my
086-313173
086-313484

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Bintulu

NamaHubungi
Hasbi Bin Lani
General Manager/Assistant Agriculture Officer
hasbil@sarawak.gov.my
086-331397/086-331113
Nil

Pejabat Pertanian Daerah Tatau

NamaHubungi
Veronica Ak Inyang
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
veronici@sarawak.gov.my
086-584039/086-584624
086-584045
Jejot Laing
Assistant Agriculture Officer - PMU
johnjl@sarawak.gov.my
086-584624
086-584045

Pejabat Pertanian Daerah Sebauh

NamaHubungi
George Kana Ak Ngumbang
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
georgek@sarawak.gov.my
086-422111
086-422255
Richie Ak Tadong
Assistant Agriculture Officer-PMU
richiet@sarawak.gov.my
086-422111
086-422255

Pejabat Pertanian Bahagian Limbang

NamaHubungi
Jafaruddin bin Ali
Divisional Agriculture Officer
jafaruda@sarawak.gov.my
085-217916
085-212551

Pusat Latihan & Pengembangan Pertanian Kubong, Limbang

NamaHubungi
JANNEYIA LABAI
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
janneyil@sarawak.gov.my
Nil
Nil

Pejabat Pertanian Daerah Limbang

NamaHubungi
ALEK ANAK DING
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
alekd1@sarawak.gov.my
085-217916
085-212551

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Limbang

NamaHubungi
LYDIA SINAN AJON
General Manager/Assistant Agriculture Officer
lyiasa@sarawak.gov.my
085-212059
085-212726

Pejabat Pertanian Daerah Lawas

NamaHubungi
DORAUP BIN MAIL
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
doraupm@sarawak.gov.my
085-285068
085-285309

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Lawas

NamaHubungi
YUNUS BIN AKUP
General Manager/Assistant Agriculture Officer
yunusa@sarawak.gov.my
085-284191
085-285155

Pusat Penyelidikan Pertanian, Kabuloh, Miri

NamaHubungi
Shariah Binti Umar
Senior Research Officer
shariaho@sarawak.gov.my
085-710394
085-710371
Elton Tran Bin Pulusagi
Research Officer
eltontran@sarawak.gov.my
085-710394
085-710371
Roslind Anyi
Research Officer
ros.anyi@sarawak.gov.my
085-710394
085-710371

Pejabat Pertanian Wilayah Tengah

NamaHubungi
Ronald anak Ripid
Senior Assistant Director
ronaldr@sarawak.gov.my
084-333711
084-325744

Pejabat Pertanian Bahagian Sibu

NamaHubungi
Heidylia anak Joshua
Divisional Agriculture Officer
heidylij@sarawak.gov.my
084-333711
084-325744
MOHD. NASIR BIN AZIZ JAAFAR
Assistant Administrative Officer
nasiraj@sarawak.gov.my
084-333711
084-325744
Nabau anak Saging
Fisheries Assistant (FA)-Inland Fisheries Section
nabaus1@sarawak.gov.my
084-333711 samb. 102
084-325744
Diana anak Rejap
Community Development Assistant (CDA)-IAT&EK Section
dianar1@sarawak.gov.my
084-333711 ext. 103
084-325744

Pejabat Pertanian Daerah Sibu

NamaHubungi
Yong Ing Siong
Officer In-Charge/Senior Assistant Agriculture Officer
yongis@sarawak.gov.my
084-333711 ext. 119
084-348489

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Sibu

NamaHubungi
Segalang anak Jawan
General Manager/Assistant Agriculture Officer
sengalaj@sarawak.gov.my
084-349969
084-313158

Pejabat Pertanian Daerah Kanowit

NamaHubungi
Nicholas Jati
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
nicholj2@sarawak.gov.my
084-752115
084-753031

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Kanowit

NamaHubungi
Mohamad Taufik bin Mohamad Ekram
General Manager/Assistant Agriculture Officer
mohamtme@sarawak.gov.my
084-752636
084-753022

Pejabat Pertanian Daerah Selangau

NamaHubungi
James Alow anak Bunya
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
jamesab@sarawak.gov.my
084-891136
084-891136

Pejabat Pertanian Bahagian Mukah

NamaHubungi
Hj. Harun bin Ramain
Divisional Agriculture Officer
harunr@sarawak.gov.my
084-871205
084-873675
Muhaini binti Imran
Assistant Administrative Officer
muhainii@sarawak.gov.my
084-871741
084-873675
Sayang bt Diari
Senior Assistant Agriculture Officer (Development)
sayangd@sarawak.gov.my
084-871759
084-873675
Rohaimah Bin Ramli
Assistant Fisheries Officer - Inland Fisheries Section
rohaimahr@sarawak.gov.my
084-871724
084-873675
Hosen @ Mohsen bin Ojit
Assistant Agriculture Officer
hosenmo@sarawak.gov.my
084-871704
084-873675
Diana Abdullah @ Diana ak Enchi
Senior Community Development Assistant (SCDA)-Agrobased Industry & Family Economy Section
dianae@sarawak.gov.my
084-871749
084-873675

Pejabat Pertanian Daerah Mukah

NamaHubungi
Christopher Dawat Anur
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
c.awatanur@sarawak.gov.my
084-871742
084-873675
Hasnah bt Adeni
Community Development Assistant (CDA)-Agrobased Industry & Family Economy Section
hasnaha1@sarawak.gov.my
084-871742
084-873675

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Mukah

NamaHubungi
Pakasa bin Agat
General Manager/Senior Assistant Agriculture Officer
pakasaa@sarawak.gov.my
084-872080
084-872576

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Balingian

NamaHubungi
Lian Lee Bin Paleng
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
lianlp@sarawak.gov.my
086-484014
Nil
Nur-Azam Bin Shahdan
Administrative Assistant
nurazam@sarawak.gov.my
086-484014
Nil

Pejabat Pertanian Daerah Dalat

NamaHubungi
Arshad bin Hj Ibrahim
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
arshadi@sarawak.gov.my
084-864218
084-864195
Caroline Dick
Administrative Assistant
cantined@sarawak.gov.my
084-864218
084-864195

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Dalat

NamaHubungi
William Anyi Emang
General Manager/Assistant Agriculture Officer
williaae@sarawak.gov.my
084-864195
084-864195

Pejabat Pertanian Daerah Matu

NamaHubungi
Zakeria b Yahod
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
zakeriay@sarawak.gov.my
084-832221
Nil
Nurzayana Abdullah @ Mena Agang
Community Development Assistant (CDA)-Agrobased Industry & Family Economy Section
nurzama@sarawak.gov.my
084-832221
Nil
Zainal Abidin b. Masaid
Administrative Assistant
zainaam2@sarawak.gov.my
084-832221
Nil

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Kuala Igan

NamaHubungi
Timothy ak Kimliang
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
timothyk@sarawak.gov.my
Nil
Nil
Abdul Rani Bin Keluni
Community Development Assistant (CDA)-Agrobased Industry & Family Economy Section
abdul.ranik@sarawak.gov.my
Nil
Nil

Pejabat Pertanian Daerah Daro

NamaHubungi
Wahad b Kawi
Officer In-Charge/Senior Assistant Agriculture Officer
wahadk@sarawak.gov.my
084-823244
084-823367
Angelina Stella Ak Pengabang
Community Development Assistant (CDA)-Agrobased Industry & Family Economy Section
a.stella@sarawak.gov.my
084-823244
084-823367
Adam Ak Jakares
Fisheries Assistant (FA)-Inland Fisheries Section
jak.adam@sarawak.gov.my
084-823244
084-823367
Agnes Henry Anak Medan
Administrative Assistant
agnesmedan@sarawak.gov.my
084-823244
084-823367

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Matu/Daro

NamaHubungi
Tuanku Sekawi Bin Syed Ibrahim
General Manager/Assistant Agriculture Officer
tuankssi@sarawak.gov.my
084-823157
084-823157

Pejabat Pertanian Daerah Tanjung Manis (Belawai)

NamaHubungi
Rafiza Jumaaton bt Abu Bakar
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
rafizjab@sarawak.gov.my
084-815221
Nil

Stesen Pertanian Tekajong

NamaHubungi
Hafizul Bin Halik
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
hafizhalik@sarawak.gov.my
084-823244
084-823367
Muhamad Haziliey Bin Abdul Rahman
Community Development Assistant (CDA)-Agrobased Industry & Family Economy Section
m.haziliey@sarawak.gov.my
084-823244
084-823367

Stesen Pertanian Ng. Semah

NamaHubungi
Kamsani b Yahya
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
kamsaniy@sarawak.gov.my
084-823244
084-823367

Stesen Pertanian Paloh

NamaHubungi
Mansor b Goos
Officer In-Charge/Assistant Agriculture Officer
mansorg@sarawak.gov.my
084-823244
084-823367

Pejabat Pertanian Bahagian Sarikei

NamaHubungi
Rainy bin Yaman
Divisional Agriculture Officer
rainyy@sarawak.gov.my
084-654144
084-651109

Pusat Latihan & Pengembangan Pertanian Sg. Paoh, Sarikei

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Daerah Sarikei

NamaHubungi

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Sarikei

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Daerah Meradong

NamaHubungi

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Meradong

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Daerah Julau

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Daerah Pakan

NamaHubungi

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Julau/Pakan

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Bahagian Kapit

NamaHubungi
Badin anak Unor
Divisional Agriculture Officer
badinu@sarawak.gov.my
084-796942
084-796416

Pejabat Pertanian Daerah Kapit

NamaHubungi

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Kapit

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Daerah Song

NamaHubungi

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Song

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Daerah Belaga

NamaHubungi

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Belaga

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Daerah Sg. Asap

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Bahagian Serian

NamaHubungi
Gracia Siah anak Stephen Tipek
Divisional Agriculture Officer
082-874021

Pejabat Pertanian Bahagian Sri Aman

NamaHubungi
Malissa Bonaventure Lutong
Divisional Agriculture Officer
malissa1@sarawak.gov.my
083-322120
083-323158

Pusat Latihan Dan Pembangunan Pertanian Temudok

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Daerah Sri Aman

NamaHubungi

Pertubuhan Peladang Kawasan Daerah Batang Lupar

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Daerah Kecil Lingga

NamaHubungi

Stesen Perikanan Darat Lingga

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Daerah Pantu

NamaHubungi

Pertubuhan Peladang Kawasan Pantu

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Daerah Engkilili

NamaHubungi

Pertubuhan Peladang Kawasan Engkilili/Lubok Antu

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Lubok Antu

NamaHubungi

ICQS Lubok Antu

NamaHubungi

Pejabat Pertanian Bahagian Betong

NamaHubungi
Petrus Kang
Divisional Agriculture Officer
petrusk@sarawak.gov.my
083-472005
083-472545

Pejabat Pertanian Wilayah Selatan

NamaHubungi
Gasing Nyalau
Ketua Penolong Pengarah
gasingn@sarawak.gov.my

Pejabat Pertanian Bahagian Samarahan

NamaHubungi
Ahmad Arisa bin Kachon
Divisional Agriculture Officer
ahmadak@sarawak.gov.my
082-671221
082-671039

Pejabat Pertanian Bahagian Kuching

NamaHubungi
Mohidi bin Bidin
Divisional Agriculture Officer
mohidib@sarawak.gov.my
082-248922
082-248844