Top Menu
Language Select
  English  | Malay
W3C Color Changer
Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font Sizer
Background Changer
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
Banner
Last Updated Date
Last Update: 31 Jul 2015
Version 6.0.9
Footer Menu
Best Viewed
Agriculture Convocation 2012 Print Agriculture Convocation 2012


Majlis Konvokesyen Pertanian 2012
Institut Pertanian Sarawak
24 Oktober  2012
Dewan Serbaguna Institut Pertanian Sarawak, Semonggok

Majlis Konvokesyen Pertanian 2012 telah diadakan pada 24 Oktober 2012 di Dewan Serbaguna, Institut Pertanian Sarawak di Semongok bagi meraikan 86 orang graduan Institut Pertanian Sarawak dan 10 orang peserta Kursus Keusahawanan Pusat Bimbingan Usahawan Semongok dan telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr.) Alfred Jabu anak Numpang, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Sarawak.

Graduan Institut Pertanian Sarawak adalah terdiri daripada 62 orang graduan lepasan Sijil Pertanian Malaysia (24 orang pengkhususan dalam Pengurusan Estet, 23 orang dalam pengkhususan Teknologi Pengeluaran Tanaman Makanan, 9 orang pengkhususan dalam Pengurusan Ternakan dan 6 orang dalam pengkhususan Landskap) dan 24 orang graduan lepasan Sijil Akuakultur. Manakala peserta Pusat Bimbingan Usahawan adalah terdiri daripada 10 orang peserta Kursus Keusahawanan (Bakeri dan Sejuk Beku).

Selain penyampaian sijil, beberapa anugerah dan penghargaan juga telah disampaikan semasa majlis tersebut seperti berikut:
 

Anugerah

Graduan / Asal

Pelajar Terbaik Keseluruhan Sijil Pertanian Malaysia

Nur Falihin bin Junit / Lundu

Pelajar Terbaik Akademik
Sijil Pertanian Malaysia

Nur Falihin bin Junit / Lundu

Pelajar Terbaik Kemahiran
Sijil Pertanian Malaysia

Ricky Ngabong anak Ujai / Debak

Kepujian Pengetua Semester IV
(CGPA melebihi 3.5)

1. Nur Falihin bin Junit / Lundu
2. Ricky Ngabong anak Ujai / Debak

Pelajar Terbaik Sijil Akuakultur

Stephen Royston ak Rigom / Bau

Pelajar Terbaik Pengkhususan Pengurusan Estet

Clestine anak Ujang / Bakong, Miri

Pelajar Terbaik Pengkhususan Teknologi Pengeluaran Tanaman Makanan

Nur Falihin bin Junit / Lundu

Pelajar Terbaik Pengkhususan Landskap

Jessica Audrey anak Jem / Kuching

Pelajar Terbaik Pengkhususan Pengurusan Ternakan

Zulhazi bin Ahmad Tamnon / Kota Samarahan

Peserta Harapan Kursus Keusahawanan (Bakeri dan Sejuk Beku)GALERI MAJLIS KONVOKESYEN PERTANIAN 2012

Yang Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr.) Alfred Jabu Anak Numpang, Timbalan Ketua Menteri
merangkap Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Sarawak menyampaikan hadiah
Anugerah Cemerlang kepada Graduan Terbaik Keseluruhan Sesi 2010/2012,
Saudara Nur Falihin Bin Junit sempena majlis Konvokesyen Pertanian 2012 di Institut Pertanian Semonggok, Kuching

 

Ucapan Timbalan Ketua MenteriUcaptama Timbalan Ketua Menteri merangkap
Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Sarawak

 

Ucapan oleh Timbalan Pengarah Pertanian, En Boniface Anat Litis

 

Antara ibu bapa yang hadir

 

Antara graduan yang menerima sijil

Gambar para graduan yang menerima sijil

Antara tetamu yang hadir

   

Persembahan oleh Kumpulan Koir Institut Pertanian Sarawak dengan mendendangkan lagu ‘Timang Pemansang
dan disusuli dengan lagu patriotik 1Malaysia.

Perasmian Konvokesyen disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Sarawak

   

“Pelatih Cemerlang Kursus Keusahawanan 2012”
Pn Kasma Botty Binti Anis

Anugerah Graduan Terbaik Mata Pelajaran Pengkhususan Teknologi Pengeluaran Tanaman Makanan
Saudara Nur Falihin Bin Junit
Kampung Sebat Melayu, Lundu

   

Anugerah Graduan Terbaik
Mata Pelajaran Pengkhususan Landskap
Saudari Jessica Audrey anak Jem
SMK Bau, Jalan Sebuku.

Anugerah Graduan Terbaik
Mata Pelajaran Pengkhususan Estet
Saudara Clestine anak Ujang TR Tiri,
Sungai Mangka, Sepuas, Bakong, Miri

   

Anugerah Graduan Terbaik
Mata Pelajaran Pengkhususan Ternakan
Saudara Zulhazi Bin Ahmad Tamnon
Kampung Nakong, Samarahan

Graduan Terbaik
Sijil Akuakultur Sesi 2010/2012
Saudara Stephen Royston Anak Rigom
Kampung Duyoh, Bau

   

Graduan Terbaik Kemahiran Sesi 2010/2012
Saudara Ricky Ngabong anak Ujai
Rh Ekau Budak, Ulu Debak, Betong

Graduan Terbaik Akedemik Sesi 2010/2012 &
Graduan Terbaik Keseluruhan Sesi 2010/2012
Saudara Nur Falihin Bin Junit
Kampung Sebat Melayu, Lundu

   
sumbangan oleh: Edward Tanggort  

 

 

 
|